WSPÓŁPRACUJEMY
Z NAJLEPSZYMI

LISTA NASZYCH REALIZACJI

 • Projekt wykonawczy z zakresu branż elektryki i AKPiA dla inwestycji “Modernization of cement transport line” dla CEMEX Polska Sp. z o.o. oddział Szczecin.
 • Projekt wykonawczy AKPiA dla inwestycji "Syneza materiałów chemicznych” dla Zakłady chemiczne "Nitro-chem" S.A.
 • Projekt wykonawczy AKPiA dla inwestycji "Secret Forest" - Linia wódek czystych dla Stock Polska S.A.
 • Projekt wykonawczy AKPiA dla inwestycji "Secret Forest" - Linia wódek kolorowych dla Stock Polska S.A.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej z zakresu branży elektryki dla inwestycji "Strefa przyodwiertowa Lisewo 2K" dla PGNiG S.A.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji suchego przyjęcia surowca (jabłek) dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.
 • Projekt wykonawczy AKPiA dla inwestycji "Rekrystalizacja materiałów chemicznych” dla Zakłady chemiczne "Nitro-chem" S.A.
 • Projekt budowlany i wykonawczy dla inwestycji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku odbieralni na potrzeby montażu alternatywnego źródła zasilania w energię elektryczną - agregatu kogeneracyjnego prądotwórczego o mocy poniżej 25MW oraz budowa zbiornika magazynowego wody gorącej" dla Hochland Polska Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji dla inwestycji "Linia przyjęcia owoców kolorowych" dla Polkon Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji 2 lini transportu wodnego i mielenia surowca dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.
 • Projekt wykonawczy z zakresu branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji produkcji betain, w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 5 tyś. ton/rok w PCC Exol S.A. w Brzegu Dolnym"
 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej dla inwestycji "Osuszacz skrawek sita obrotowego" dla Eco Proof.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji ‘’Podgrzewacza miazgi” dla Organic Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji ‘’Stacja CIP” dla Organic Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie inwestycji "Instalacja peryferii dla 7 pras owocowych BUCHER" dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.
 • Projekt budowlany z zakresu branż elektryki i AKPiA dla inwestycji FEL 2 - Second Reactor – Brzeg Dolny dla Stepan Poland Sp. z o.o.
 • Projekt wykonawczy z zakresu branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Reactor R-01 replacement project" - Resin Synthesis Department dla PPG Polifarb Cieszyn S.A.
 • Projekt wykonawczy z zakresu branż elektryki, AKPiA i Heat Tracing dla inwestycji FEL 3 - Second Reactor – Brzeg Dolny dla Stepan Poland Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji dla inwestycji 10 agregatów chłodniczych magazynu koncentratów dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji w zakresie branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Linia przyjęcia, opażania i mielenia surowca" dla Organic Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji w zakresie branż elektryki AKPiA dla inwestycji "Linia przygotowania miodu" dla CD Miody S.A.
 • Montaż i uruchomienie w zakresie elektryki i AKPiA instalacji Stacji wyparnej o wydajności 12.000 l/h dla TAB Koncentraty Sp.z o.o. Wykonanie dokumentacji powykonawczej elektrycznej i automatyki.
 • Inwentaryzacja w zakresie branży AKPiA Zakładów tłuszczowych - Bunge, Kruszwica.
 • Projekt wykonawczy z zakresu branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Instalacja syntezy fotoinicjatorów" dla Zakłady chemiczne w Oświęcimiu.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie ultrafiltracji dla inwestycji "Modernizacja sterowania ultrafiltracji AMOS UV-512 V" dla Organic Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Magazyn czekolady białej" dla Sawade GmbH Berlin.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Bunkier zasypowy z mieszadłem" dla DSM System.
 • Ocena ofert wykonania instalacji elektrycznej i automatyki dla inwestycji "Instalacja formulacji i konfekcji środków ochrony roślin oraz magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dla Synthos S.A.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA dla inwestycji "Instalacja wody demi - pomiary i sterowanie" Pollena Ostrzeszów.
 • Konsultacje techniczne automatyki dla inwestycji ‘’Stacja przyodwiertowa Tuchola” dla PGNiG S.A.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji rozładunku i mielenia owoców kolorowych dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji przepompowni głównej wraz z instalacją filtrującą dla AGMABUD Sp. z o.o.
 • Projekt, wykonanie i uruchomienie w zakresie branż elektryki i AKPiA instalacji zbiorników miazgi owocowej dla TAB Koncentraty Sp. z o.o.