WSPARCIE TECHNICZNE

WSPARCIE TECHNICZNE

Oferujemy współpracę od wczesnych etapów przygotowania inwestycji: koncepcja, kosztorys, ekspertyzy, pozwolenia. Wspieramy swoja wiedzą i doświadczeniem realizację projektów na etapie budowlanym, wykonawczym, przetargowym i powykonawczym.