GENERALNE WYKONAWSTWO

GENERALNE WYKONAWSTWO

Realizujemy projekty w gałęziach przemysłu chemicznego, kosmetycznego, materiałów sypkich, spożywczego, gospodarki wodno-ściekowej itp. Zawieramy umowy ze sprawdzonymi wykonawcami i dostawcami sprzętu. Utrzymujemy wysoką jakość realizacji dzięki stałej kontroli i ocenie podwykonawców i dostawców. Doświadczona i sprawna kadra inżynierska dba o planowanie i terminowość realizacji inwestycji. Przykładamy się do zrealizowania każdego pomysłu inwestora spełniając jego najwyższe wymagania. Nasza oferta rozszerzona została o usługi rozruchu instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń, szkolenia personelu obsługi instalacji.