ELEKTRYKA

ELEKTRYKA

Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie branży elektrycznej poprawiające niezawodność i bezpieczeństwo pracy linii produkcyjnych. Doświadczenie projektantów, przestrzeganie norm polskich oraz stosowanie produktów czołowych producentów aparatów elektrycznych przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów. Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu, korzystamy ze wszystkich nowości dostępnych na rynku wspierających projektanta co pozwala nam uzyskać krótkie terminy realizacji powierzonych nam zadań.

Realizujemy projekty: od koncepcyjnego, budowlanego, po przetargowy i wykonawczy. Wykonujemy także kompletną dokumentację powykonawczą. Projektujemy instalacje elektryczne nowych obiektów, linii technologicznych jak i pojedynczych urządzeń. Zrealizujemy dla Państwa:

  • projekt przyłącza zasilania elektrycznego sn/nn,
  • projekt trafostacji i rozdzielnicy głównej,
  • projekt elektryczny linii technologicznych,
  • projekt elektryczny maszyn i urządzeń,
  • projekt oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • projekt instalacji siłowej,
  • projekt instalacji odgromowej,
  • projekt instalacji wyrównawczej (uziemieniowej),
  • realizujemy również projekty dla stref Ex.